Acte

ACTE NECESARE BRANSARE CURENT

++C.I. persoana fizica sau C.U.I.-ul firmei si C.I. reprezentant firma, depinde de cine incheie contractul,
++act de proprietate, contract de vânzare-cumparare sau inchiriere, dupa caz,
++plan cadastral de incadrare in zona 1:500 si 1:2000,
++acordul proprietarului de incheiere contract pe numele chiriasului (atunci cand este vorba de inchiriere, legalizat daca proprietarul este persoana fizica),
++certificatul de urbanism,
++avizul de amplasament de la E-Distributie (fostul ENEL),
++autorizatia de constructire in termen sau receptia lucrarii de la primarie (pentru cladirile noi),
++in cazul persoanelor juridice se cere contul bancar (IBAN si sucursala bancara)
++tensiunea solicitata (monofazic / trifazic) si puterea necesara (lista cu toti consumatorii),
++schita spatiilor ce vor fi alimentate, cu pozitia tabloului general, unde va ajunge coloana de alimentare cu energie.